ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่

สรุปปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำ 4 เขื่อนหลัก ลุ่มน้ำเจ้าพระยา