ปริมาณฝนสะสม 24 ชั่วโมง

>0-10 >10-20 >20-35 >35-50 >50-70 >70-90 >90

 

สถานี จังหวัด อำเภอ ปริมาณฝน (มม.) เวลา
Loading...

2016 © Hydro and Agro Informatics Institute. HAII