ความเค็มในแม่น้ำสายหลัก


# ชื่อสถานี จังหวัด วันที่ เวลา ความเค็ม แหล่งข้อมูล
S4 วัดมะขาม ปทุมธานี 2019-10-20 23:00 0.15 กปน.
148 พิษณุโลก พิษณุโลก 2019-10-20 23:00 0.05 คพ.
S5 วัดโพธิ์แตงเหนือ พระนครศรีอยุธยา 2019-10-20 23:00 0.15 กปน.
S6 คลองลัดโพธิ์ สมุทรปราการ 2019-10-20 22:50 0.26 กปน.
S3 วัดไผ่ล้อม ปทุมธานี 2019-10-20 22:50 0.15 กปน.
S1 สำแล ปทุมธานี 2019-10-20 22:40 0.15 กปน.
118 สะพานกรุงเทพ กรุงเทพมหานคร 2019-10-20 22:00 0.09 คพ.
145 โพทะเล พิจิตร 2019-10-20 22:00 0.12 คพ.
146 นครนายก นครนายก 2019-10-20 22:00 0.03 คพ.
113 ปากเกร็ด นนทบุรี 2019-10-20 22:00 0.17 คพ.
223 นครราชสีมา นครราชสีมา 2019-10-20 22:00 0.02 คพ.
318 บางระจัน ส ิงห์บุรี 2019-10-20 22:00 0.1 คพ.
222 อยุธยา พระนครศรีอยุธยา 2019-10-20 22:00 0.12 คพ.
149 สามง่าม พิจิตร 2019-10-20 22:00 0.12 คพ.
212 บ้านห้วยซัน ขอนแก่น 2019-10-20 22:00 0.36 คพ.
215 เชียงใหม่ เชียงใหม่ 2019-10-20 22:00 0.13 คพ.
216 พะเยา พะเยา 2019-10-20 22:00 0.01 คพ.
217 น่าน น่าน 2019-10-20 22:00 0.01 คพ.
224 ชัยภูมิ ชัยภูมิ 2019-10-20 22:00 0.01 คพ.
314 วัดสิงห์ ชัยนาท 2019-10-20 22:00 0.09 คพ.
112 บางไทร พระนครศรีอยุธยา 2019-10-20 22:00 0.16 คพ.
210 เดิมบาง สุพรรณบุรี 2019-10-20 22:00 0.11 คพ.
306 สามโคก ปทุมธานี 2019-10-20 22:00 0.12 คพ.
135 บ้านโป่ง ราชบุรี 2019-10-20 22:00 0.14 คพ.
152 วัดช่องลมวรรณาราม(คลองวัดประดู่) สมุทรสงคราม 2019-10-20 22:00 0.22 คพ.
109 ชัยนาท ชัยนาท 2019-10-20 22:00 0.1 คพ.
111 ป่าโมก อ่างทอง 2019-10-20 22:00 0.15 คพ.
114 หันคา ชัยนาท 2019-10-20 22:00 0.1 คพ.
129 นครสวรรค์ นครสวรรค์ 2019-10-20 22:00 0.1 คพ.
140 เสาไห้ สระบุรี 2019-10-20 22:00 0.18 คพ.
128 สำแล ปทุมธานี 2019-10-20 22:00 0.14 คพ.
122 ฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา 2019-10-20 22:00 0.01 คพ.
121 นครชัยศรี นครปฐม 2019-10-20 22:00 0.2 คพ.
116 บางเลน นครปฐม 2019-10-20 22:00 0.12 คพ.
133 หนองหวาย ขอนแก่น 2019-10-20 22:00 1.45 คพ.
110 สิงห์บุรี สิงห์บุรี 2019-10-20 22:00 0.01 คพ.
103 บึงโจด ขอนแก่น 2019-10-20 22:00 0.01 คพ.
105 บางแตน ปราจีนบุรี 2019-10-20 22:00 0.01 คพ.
108 บ้านสร้าง ปราจีนบุรี 2019-10-20 22:00 0.06 คพ.
125 อัมพวา สมุทรสงคราม 2019-10-20 22:00 0.19 คพ.
141 ศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี 2019-10-20 22:00 0.07 คพ.
115 สองพี่น้อง สุพรรณบุรี 2019-10-20 21:30 0.18 คพ.
154 ท่าพระ ขอนแก่น 2019-10-20 21:30 0 คพ.
131 บางบาล พระนครศรีอยุธยา 2019-10-20 21:00 0.11 คพ.
143 ท่าตูม มหาสารคาม 2019-10-20 20:30 0.2 คพ.
144 อุทัยธานี อุทัยธานี 2019-10-20 13:30 -0.01 คพ.
S7 รพ.ศิริราช กรุงเทพมหานคร 2019-10-14 16:30 0.19 กปน.
117 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร 2019-10-11 03:30 0.29 คพ.
219 เกาะคา ลำปาง 2019-10-07 11:30 0.02 คพ.
138 อุบลราชธานี อุบลราชธานี 2019-10-04 06:00 0.01 คพ.
147 กำแพงเพชร กำแพงเพชร 2019-09-20 17:00 0.09 คพ.
142 แก่งคอย สระบุรี 2019-08-31 03:00 0.34 คพ.
104 ท่าเม่า ขอนแก่น 2019-08-04 23:30 0.23 คพ.
139 โกสุมพิสัย มหาสารคาม 2019-07-08 11:00 0.02 คพ.
221 ปราจีนบุรี ปราจีนบุรี 2019-05-15 12:00 0.06 คพ.
153 พุนพิน สุราษฏร์ธานี 2018-12-13 15:30 0.07 คพ.
S9 ท่าม่วง กาญจนบุรี 2017-05-30 14:40 0.09 กปน.
S2 รังสิตไซฟอน ปทุมธานี 2017-02-27 10:00 0.16 กปน.
S8 สะพานพระนั่งเกล้า นนทบุรี 2016-06-09 18:00 0.01 กปน.