ความเค็มในแม่น้ำสายหลัก


# ชื่อสถานี จังหวัด วันที่ เวลา ความเค็ม แหล่งข้อมูล
148 พิษณุโลก พิษณุโลก 2020-04-07 03:30 0.08 คพ.
S7 รพ.ศิริราช กรุงเทพมหานคร 2020-04-07 03:00 2.14 กปน.
S1 สำแล ปทุมธานี 2020-04-07 03:00 0.18 กปน.
S4 วัดมะขาม ปทุมธานี 2020-04-07 03:00 0.19 กปน.
S5 วัดโพธิ์แตงเหนือ พระนครศรีอยุธยา 2020-04-07 02:50 0.15 กปน.
S3 วัดไผ่ล้อม ปทุมธานี 2020-04-07 02:40 0.14 กปน.
S6 คลองลัดโพธิ์ สมุทรปราการ 2020-04-07 02:40 5.81 กปน.
118 สะพานกรุงเทพ กรุงเทพมหานคร 2020-04-07 02:00 3.45 คพ.
222 อยุธยา พระนครศรีอยุธยา 2020-04-07 02:00 0.13 คพ.
149 สามง่าม พิจิตร 2020-04-07 02:00 0.23 คพ.
216 พะเยา พะเยา 2020-04-07 02:00 0.06 คพ.
217 น่าน น่าน 2020-04-07 02:00 0.11 คพ.
220 อุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ 2020-04-07 02:00 0.09 คพ.
224 ชัยภูมิ ชัยภูมิ 2020-04-07 02:00 0.01 คพ.
314 วัดสิงห์ ชัยนาท 2020-04-07 02:00 0.09 คพ.
112 บางไทร พระนครศรีอยุธยา 2020-04-07 02:00 0.1 คพ.
306 สามโคก ปทุมธานี 2020-04-07 02:00 0.13 คพ.
135 บ้านโป่ง ราชบุรี 2020-04-07 02:00 0.11 คพ.
152 วัดช่องลมวรรณาราม(คลองวัดประดู่) สมุทรสงคราม 2020-04-07 02:00 0.2 คพ.
109 ชัยนาท ชัยนาท 2020-04-07 02:00 0.09 คพ.
111 ป่าโมก อ่างทอง 2020-04-07 02:00 0.13 คพ.
114 หันคา ชัยนาท 2020-04-07 02:00 0.01 คพ.
140 เสาไห้ สระบุรี 2020-04-07 02:00 0.07 คพ.
128 สำแล ปทุมธานี 2020-04-07 02:00 0.17 คพ.
122 ฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา 2020-04-07 02:00 0.17 คพ.
142 แก่งคอย สระบุรี 2020-04-07 02:00 0.2 คพ.
121 นครชัยศรี นครปฐม 2020-04-07 02:00 0.26 คพ.
117 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร 2020-04-07 02:00 0.34 คพ.
116 บางเลน นครปฐม 2020-04-07 02:00 0.06 คพ.
133 หนองหวาย ขอนแก่น 2020-04-07 02:00 1.41 คพ.
103 บึงโจด ขอนแก่น 2020-04-07 02:00 1.5 คพ.
105 บางแตน ปราจีนบุรี 2020-04-07 02:00 0.01 คพ.
108 บ้านสร้าง ปราจีนบุรี 2020-04-07 02:00 0.01 คพ.
141 ศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี 2020-04-07 02:00 0.01 คพ.
145 โพทะเล พิจิตร 2020-04-07 02:00 0.05 คพ.
146 นครนายก นครนายก 2020-04-07 02:00 0.03 คพ.
113 ปากเกร็ด นนทบุรี 2020-04-07 02:00 0.35 คพ.
223 นครราชสีมา นครราชสีมา 2020-04-07 02:00 0.02 คพ.
318 บางระจัน ส ิงห์บุรี 2020-04-07 02:00 0.17 คพ.
143 ท่าตูม มหาสารคาม 2020-04-06 20:00 0.27 คพ.
210 เดิมบาง สุพรรณบุรี 2020-04-02 13:00 0.1 คพ.
125 อัมพวา สมุทรสงคราม 2020-03-28 02:30 0.18 คพ.
154 ท่าพระ ขอนแก่น 2020-03-17 04:00 0 คพ.
215 เชียงใหม่ เชียงใหม่ 2020-03-13 15:30 0.01 คพ.
115 สองพี่น้อง สุพรรณบุรี 2020-02-27 03:00 0.15 คพ.
129 นครสวรรค์ นครสวรรค์ 2020-01-09 14:00 0.02 คพ.
131 บางบาล พระนครศรีอยุธยา 2019-11-20 10:00 0.11 คพ.
S9 ท่าม่วง กาญจนบุรี 2017-05-30 14:40 0.09 กปน.
S2 รังสิตไซฟอน ปทุมธานี 2017-02-27 10:00 0.16 กปน.
S8 สะพานพระนั่งเกล้า นนทบุรี 2016-06-09 18:00 0.01 กปน.